Svinhufvudin työhuone

Kotkaniemen tukeminen

Kotkaniemi-säätiö kerää varoja Presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseon ja sen näyttelytoimintojen ylläpitämiseen. Kerättävillä varoilla katetaan näyttelytoimintojen suunnittelu- ja toteutuskuluja vuosina 2017-2018. Varoilla on tarkoitus kustantaa mm. näyttelyn pääsuunnittelijan ja oppaiden palkkakuluja, museoesineiden konservointikuluja, vitriinien, kulkuesteiden, opasteiden ja esitteiden hankintaa.

Halutessasi voit tukea Kotkaniemeä lahjoituksella Kotkaniemi-säätiön tilille FI33 5453 0620 0448 92, OKOYFIHH.

Rahankeräyslupa RA/2016/542 (29.9.2016), saaja: Kotkaniemi-säätiö sr, myöntäjä: Poliisihallitus, keräyksen toimeenpanoaika: 29.9.2016-28.9.2017, toimeenpanoalue: koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Historia - Museo - Säännöt - Hallinto - Ajankohtaista - Yhteystiedot